بررسی و آشنایی با ساز بربط

۲۱شهریور
بررسی و آشنایی با ساز بربط با حضور حسین بهروزی نیا
به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود

بررسی و آشنایی با ساز بربط با حضور حسین بهروزی نیا

نشست سی و هفتم از سلسله نشست‌های تخصصی، هم‌اندیشی و رویکردهای پژوهشی در هنرهای سنتی به بررسی ساز بربط خواهد پرداخت.