بررسی موسیقی ایرانی

۲۰خرداد
بررسی موسیقی ایرانی در دانشگاه بوخومِ آلمان

بررسی موسیقی ایرانی در دانشگاه بوخومِ آلمان

دانشگاه بوخوم آلمان با همکاری دانشگاه آزاد برلین و فرهنگستان دانش اتریش، همایش جهانی برای بررسی سرچشمه‌های موسیقایی و تئوریک از یونان باستان تا دوره عثمانی را سازماندهی کرده است که بخشی از آن به بررسی تاثیرات موسیقی ایران اختصاص داده شده است.