بررسی رویدادهای موسیقی در سال ۹۴

۰۱فروردین
بررسی رویدادهای موسیقی در سال ۹۴

بررسی رویدادهای موسیقی در سال ۹۴

hot-topic-logoBitaYariموسیقی ایرانیان – بیتا یاری: سال ۹۴ اتفاقات زیادی برای موسیقی در پی داشت اتفاقاتی که در بررسی عمق و ابعاد وقوع آن هر کدام از آنها می تواند به تنهایی به عنوان رویداد سال ۹۴ انتخاب شود، سالی که در آن زنان و دختران گروه ماه بانو از اتهامات وارده در دادگاه انقلاب به همراه مجید درخشانی تبرئه شدند، سالی که حرکت صنفی اهالی موسیقی برای احقاق حقوقشان بیش از هر چیز رشد کرد، سالی که منتقدین وضعیت صنفی موسیقی موفق شدند صدای خود را به همه برسانند و اتحاد بی سابقه ای را رقم بزنند….

+از سنگرگیری پشت شجریان، حضور حبیب بر روی سن و تبرئه مجید درخشانی و زنان گروه ماه بانو تا حاشیه های زرد یک خواننده غیرمجاز و نجات یک سریال توسط محسن چاوشی!