برادارن جبران

۰۹مهر
آلبوم The long march راهی بازار جهانی شد

آلبوم The long march راهی بازار جهانی شد

آلبوم The long march، کاری از برادارن جبران و با صدای راجر واترز و محمد معتمدی منتشر شد.