بخش موسيقى اصيل ايرانى

۲۱اسفند
برگزاری هزارصدای سنتی با داوری آذرسینا، معتمدی و طریقی

برگزاری هزارصدای سنتی با داوری آذرسینا، معتمدی و طریقی

آخرین برنامه ی هزارصدا در سال ٩۵ در بخش موسیقى اصیل ایرانى عصر روز پنجشنبه ١٩ اسفند ماه سال اصلی فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
+در ادامه می توانید گزارش «موسیقی ایرانیان» از متن و حاشیه برنامه «هزارصدا» را دنبال کنید