بخش غیر رقابتی

۱۵مهر
فراخوان بخش غیر رقابتی جشنواره موسیقی فجر منتشر شد

فراخوان بخش غیر رقابتی جشنواره موسیقی فجر منتشر شد

فراخوان بخش غیررقابتی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر بر اساس آیین نامه این رویداد منتشر شد.