بخش رقابتی هشتمین جشنواره تکنوازان دف

۱۲مرداد
تشریح جزییات تازه ای از هشتمین جشنواره تک‌نوازان دف
توسط دبیر جشنواره

تشریح جزییات تازه ای از هشتمین جشنواره تک‌نوازان دف

دبیر هشتمین جشنواره سراسری تک نوازان دف با اشاره به پیک جدید شیوع بیماری کووید از به تعویق افتادن بخش رقابتی این رویداد خبر داد.