بخش حفظ ردیف

۱۰مهر
راه‌یافتگان مرحله نهایی «حفظ ردیف» جشنواره موسیقی جوان معرفی شدند

راه‌یافتگان مرحله نهایی «حفظ ردیف» جشنواره موسیقی جوان معرفی شدند

هنرمندان راه یافته به مرحله نهایی بخش «حفظ ردیف» چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان معرفی شدند.