بخش بین الملل جشنواره فجر36

۲۵بهمن
دلیل حذف نشدن بخش بین‌الملل جشنواره موسیقی فجر۳۶ از زبان مدیر آن
توضیحات اردوان جعفریان

دلیل حذف نشدن بخش بین‌الملل جشنواره موسیقی فجر۳۶ از زبان مدیر آن

مدیر بخش بین‌الملل سی‌وششمین جشنواره موسیقی فجر به بیان توضیحاتی درباره بخش بین‌الملل جشنواره در شرایط کرونا و برگزاری مجازی پرداخت.