بت چین

۲۸اسفند
قطعه «مه من» علی اکبر شیدا با صدای فاضل جمشیدی بازخوانی شد
آنلاین بشنوید و دانلود کنید

قطعه «مه من» علی اکبر شیدا با صدای فاضل جمشیدی بازخوانی شد

قطعه «بت چین» یا «مه من» با تنظیم جدید تولید و منتشر شد.