بازی ایران و آرژانتین

۰۲تیر
یادداشتی از «محمدرضا شجریان» به مناسبت بازی تاریخی ایران و آرژانتین

یادداشتی از «محمدرضا شجریان» به مناسبت بازی تاریخی ایران و آرژانتین

shaمحمدرضا شجریان (استاد آواز ایران): دو صدآفرین به بچه‌های تیم فوتبال ایران که هم آبروی جهانی به دست آوردند و هم دل مردم ایران را که عاشق فوتبالند شاد و خرسند کردند.