بارتولومی بیتمن

۲۲شهریور
۲۵ شهریور ماه سال جاری

۲۵ شهریور ماه سال جاری

کنسرت دوئت راک زهی «بارتولومی بیتمن» از اتریش که می‌توان آن را بخشی از پروژه‌ «از وین تا تهران» دانست، ۲۵ شهریور ماه در کاخ سعدآباد برگزار می‌شود.
+ماتیاس بارتولومی و کلمنز بیتمن، ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه، مسترکلاس‌هایی را نیز برگزار می‌کنند.