بارانا بهادری

۰۱فروردین

همراه با هنرمندان در اینستاگرام

عکسی از «بارانا» دختر بنیامین بهادری با لباس هندی (عکس)

۲۷تیر
همراه با هنرمندان در اینستاگرام

همراه با هنرمندان در اینستاگرام

خیابان گردی «بنیامین» و «بارانا» در آمریکا

۲۹آذر
عکس،

عکس،

بنیامین همراه با دخترش «بارانا» در سالروز درگذشت همسرش «نسیم حشمتی»، با عکس و مصاحبه اختصاصی، روی جلد مجله «زندگی ایده آل» رفت.