بابک یزدان نژاد

10اسفند
بابک یزدان نژاد درگذشت
سازنده ساز

بابک یزدان نژاد درگذشت

بابک یزادن نژاد سازنده سازهایی چون سه تار، سه تار پوستی، بم سه تار و شورانگیز در سن چهل و شش سالگی درگذشت.