بابک فرجی

۰۷شهریور

کمتر از سه ماه از حکم انتصاب

بابک فرجی مدیر روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت ارشاد که سه ماه پیش با حکم محمد میرزمانی رئیس دفتر موسیقی وزارت ارشاد به این سمت منصوب شده است خبر از انصراف و استعفای خود از این سمت داد. بابک فرجی مدیر روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت ارشاد با اعلام این خبر ، در خصوص دلایل تصمیم […]

۳۰اردیبهشت

با حکم سید محمد میرزمانی

مدیرکل دفتر موسیقی طی حکمی بابک فرجی را به عنوان مدیر روابط عمومی دفترموسیقی منصوب کرد. سید محمد میرزمانی مدیرکل دفتر موسیقی طی حکمی آورده است: از آنجا که روابط عمومی به عنوان یکی از ارکان مهم هر سازمان وظیفه خطیری را برعهده دارد و آیینه تما م نمای آن سازمان است نظر به تعهد، […]