اینتر نوا

۰۲تیر
در تالار وحدت شهر تهران

در تالار وحدت شهر تهران

پروژه «اینتر نوا» که همکاری بین نوازندگان کلاسیک ایران و اروپا است در حمایت از کودکان کار روی صحنه خواهد رفت.