ایرج تیمورتاش

۰۶آذر
با عنوان «نرود ز دلم هرگز»

با عنوان «نرود ز دلم هرگز»

مینا فرخ‌نیا، مهسا گل‌محمدی و عرفان پورنقیبی در کنار پری ملکی به یاد ایرج تیمورتاش می‌خوانند.