ایران و ترکیه

۱۵تیر

سودایِ اشغال شهرهای ایران در سریالِ ترکیه‌ای

سودایِ اشغال شهرهای ایران در سریالِ ترکیه‌ای

۰۱دی

جشن تولد فروغ فرخ‌زاد در ترکیه

جشن تولد فروغ فرخ‌زاد در ترکیه

۲۱آذر
نویسندگان ترکیه‌ای محبوب در ایران

نویسندگان ترکیه‌ای محبوب در ایران

نویسندگان ترکیه‌ای محبوب در ایران

۳۰دی

حضور بازیگران ترک در سریال ضدجاسوسی ایرانی

حضور بازیگران ترک در سریال ضدجاسوسی ایرانی