ایران و ترکمنستان

۲۲مرداد
تحسین رئیس جمهور ترکمنستان از موسیقی پاپ ایرانی در آوازه

تحسین رئیس جمهور ترکمنستان از موسیقی پاپ ایرانی در آوازه

آوای موسیقی پاپ ایرانی برای نخستین بار در ترکمنستان طنین‌انداز شد و تحسین حاضران از جمله رئیس جمهور این کشور را به دنبال داشت.