ایرانگردی

۲۰اردیبهشت
پروژه «تار ایرانی» با علی قمصری
قمصری با تارش دور ایران را می‌گردد

پروژه «تار ایرانی» با علی قمصری

علی قمصری آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی، سفری هنری را آغاز کرده که در آن قصد دارد با سازش یک ایرانگردی را آغازکند.