اکبر نیکزاد

09فروردین
خواننده سرشناس افغانستان درگذشت
اشرف غنی تسلیت گفت

خواننده سرشناس افغانستان درگذشت

اکبر نیکزاد، خواننده سرشناس افغانستان در ۵۵ سالگی در آلمان درگذشت.