اپرای عروسکی سعدی

24شهریور
به کارگردانی «بهروز غریب پور» و آهنگسازی «امیر بهزاد»

به کارگردانی «بهروز غریب پور» و آهنگسازی «امیر بهزاد»

«اپرای عروسکی سعدی» بعنوان هفتمین اثر گروه تئاتر عروسکی «آران» از اوایل مهر ماه ۱۳۹۴ به خوانندگی محمد معتمدی و تنی چند از خوانندگان موسیقی ایرانی در تالار رودکی بروی صحنه میرود.
+اپرای سعدی هفتمین اثر از گروه «آران» پس از اپرای مکبث، اپرای رستم و سهراب، اپرای عاشورا، اپرای مولوی، اپرای حافظ و اپرای لیلی و مجنون میباشد