اين سر سودايی

۰۹دی
انتشار: نهاله رودکی

انتشار: نهاله رودکی

آلبوم دونوازی «این سر سودایی» اثر مشترک پویا سرایی و پژمان حدادی منتشر شد.