اينك از اميد

22مهر
با آواز صادق شیخ زاده و آهنگسازی شاهین شهبازی

با آواز صادق شیخ زاده و آهنگسازی شاهین شهبازی

به دلیل استقبال قابل توجه مخاطبین جدی موسیقی ایرانی آلبوم «اینک از امید» با آواز صادق شیخ زاده و آهنگسازی شاهین شهبازی باز نشر شد.