اولین کتاب راهنمای ریتم های کنگا

27مرداد
کتاب «راهنمای ریتم های کُنگا» منتشر شد
اثر محمد شعبانی

کتاب «راهنمای ریتم های کُنگا» منتشر شد

اولین کتاب «راهنمای ریتم‌های کُنگا» اثر محمد شعبانی؛ نوازنده ایرانی ساز کُنگا و از شاگردان مستر چانگیتو نوازنده سرشناس جهانی منتشر کرد.