اولین شب سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

۲۹بهمن
گزارش اجراهای نخستین روز جشنواره فجر۳۶
اجرای مرغ شبخوان به یاد استاد شجریان

گزارش اجراهای نخستین روز جشنواره فجر۳۶

اولین شب از سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر شب با پخش اجرای چهار گروه از ایران و یک گروه از اتریش سه شنبه ۲۸ بهمن برگزار شد.