اولین دوره آهنگسازی موسیقی ایرانی

۰۷شهریور
گروه موسیقی پالیز فراخوان داد
اولین دوره آهنگسازی موسیقی ایرانی

گروه موسیقی پالیز فراخوان داد

گروه موسیقی پالیز اولین دوره ی آهنگسازی موسیقی ایرانی را در تابستان 1400 برگزار می کند.