اولین اثر رسمی امیرعباس گلاب

۱۹خرداد
آلبوم قله از امیر عباس گلاب به زودی منتشر می شود

آلبوم قله از امیر عباس گلاب به زودی منتشر می شود

آلبوم قله، اولین اثر رسمی امیر عباس گلاب است که در فضایی از موسیقی پاپ و در قالب ۱۴ قطعه به اجرا در آمده است.