اولاف جان لنری

۲۷فروردین
پیانیست ایتالیایی در تهران اجرا می‌کند

پیانیست ایتالیایی در تهران اجرا می‌کند

«اولاف جان لنری» پیانیست ایتالیایی هفته اول اردیبهشت ماه در تالار رودکی رسیتال پیانو اجرا می‌کند.