اوقات

۰۱خرداد
از «مقداد شاه حسینی»

از «مقداد شاه حسینی»

آلبوم بداهه نوازی سه تار «اوقات» از «مقداد شاه حسینی»، توسط شرکت «نو نوای شب کویر»، راهی بازار موسیقی شد.