اوتیسم، سی‌پی و سندروم‌دان

01مرداد
هنرمندان «اوتیسم، سی‌پی و سندروم‌دان» به صحنه رفتند

هنرمندان «اوتیسم، سی‌پی و سندروم‌دان» به صحنه رفتند

کنسرت ویژه گروه «مهر و ما» شامل هنرمندان اوتیسم، سی‌پی و سندروم‌دان، در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.