اهداي عضو

03مهر
ساخت یک قطعه موسیقی برای ترویج فرهنگ اهدای عضو

ساخت یک قطعه موسیقی برای ترویج فرهنگ اهدای عضو

رئیس هیات مدیره کانون ادبی نفس و رئیس شورای سیاستگذاری ادبی انجمن اهدای عضو ایرانیان اعلام کرد که قطعه «صدای نفس» در راستای ترویج فرهنگ اهدای عضو ساخته می‌شود.