اهالی شب

16آذر
کویتی پور: فقط سالی یک بار یادی از من می شود
با حضور در برنامه اهالی شب مطرح کرد

کویتی پور: فقط سالی یک بار یادی از من می شود

غلام کویتی پور با اشاره به ویژگی های شهید حاج قاسم سلیمانی، وی را دوستی شفیق دانست که رفتنش جگر او را آتش زده است.