اندوه تنهایی

۲۸اسفند
به آهنگسازی «محمدجواد خسروی»

به آهنگسازی «محمدجواد خسروی»

قطعه «اندوه تنهایی» به آهنگسازی «محمدجواد خسروی» و با شعری از «فروغ فرخزاد» در واپسین روزهای زمستان منتشر شد.