انجمن موسیقی کرمان

16اسفند
انجمن موسیقی کرمان مسابقه آنلاین با داوری مخاطبان برگزار می کند

انجمن موسیقی کرمان مسابقه آنلاین با داوری مخاطبان برگزار می کند

انجمن موسیقی کرمان، اقدام به برگزاری یک مسابقه نوازندگی به شکل آنلاین و از طریق پلتفرمِ اینستاگرام کرده است تا از این طریق تغییر و تنوعی در روزمرگی های فعلی بوجود آورده و به سهم خویش روحیه سازی کند.

19تیر

حضور شهرداد روحانی را کاری تکرارنشدنی و یکی از ارزشمندترین اتفاقات تاریخ موسیقی استان کرمان بود

پس از لغو مجوز کنسرت شهرداد روحانی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان،جمعی از هنرمندان استان در حمایت از انجمن موسیقی‌شان در این اداره تجمع کردند.