انجمن موسیقی کرمان

۱۶اسفند
انجمن موسیقی کرمان مسابقه آنلاین با داوری مخاطبان برگزار می کند

انجمن موسیقی کرمان مسابقه آنلاین با داوری مخاطبان برگزار می کند

انجمن موسیقی کرمان، اقدام به برگزاری یک مسابقه نوازندگی به شکل آنلاین و از طریق پلتفرمِ اینستاگرام کرده است تا از این طریق تغییر و تنوعی در روزمرگی های فعلی بوجود آورده و به سهم خویش روحیه سازی کند.

۱۹تیر

حضور شهرداد روحانی را کاری تکرارنشدنی و یکی از ارزشمندترین اتفاقات تاریخ موسیقی استان کرمان بود

پس از لغو مجوز کنسرت شهرداد روحانی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان،جمعی از هنرمندان استان در حمایت از انجمن موسیقی‌شان در این اداره تجمع کردند.