انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران فراخوان داد

09مهر

به منظور حمایت از حقوق مدنی، خواسته‌های صنفی و قانونی هنرمندان عضو

«انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران» از نهادهای غیردولتی و صنفی حوزه موسیقی که طبق اعلام مدیریت آن از سال ۷۷ تاسیس شده، فراخوان جدید عضویت هنرمندان در این مجموعه را منتشر کرد.