انتشارات ساز آواز

۲۰اردیبهشت
به آهنگسازی «سیامک جهانگیری» و خوانندگی «امیر مردانه»

به آهنگسازی «سیامک جهانگیری» و خوانندگی «امیر مردانه»

آلبوم «ترنمی برای صبح» به آهنگسازی «سیامک جهانگیری» آهنگساز و نوازنده نی و خوانندگی «امیر مردانه»، مشتمل بر فضایی برای سازهای ایرانی و آواز در دستگاه همایون است که قطعات سازی، ساز و آواز و تصانیف، این مجموعه را کامل می کند.