انتتخابات کانونهای تخصصی خانه موسیقی

۰۵تیر
انتخابات کانون‌های تخصصی خانه موسیقی امروز آغاز می‌شود
5 تا 16 تیر ماه جاری

انتخابات کانون‌های تخصصی خانه موسیقی امروز آغاز می‌شود

انتخابات کانون‌های ده‌گانه‌ی خانه موسیقی ایران از امروز شنبه ۵ تیرماه آغاز می‌شود و تا ۱۶ تیرماه در فضای باز تالار وحدت و خانه موسیقی ایران ادامه می‌یابد.