امین ریزباف

۲۷مرداد

نوشته دوم در مورد موسیقی زیرزمینی

قوی ترین رسانه ی موسیقی کشور چیست؟ مطمئنا شبکه های ماهواره ای و سیستم های پخش موسیقی زیر زمینی که هزاران برابر از سیستم پخش موسیقی های مجاز ما قوی تر هستند

۱۲خرداد

بررسی پایین آمدن میانگین سن خوانندگان و تاثیر آن بر روی افول نسل جدید موسیقی پاپ

سؤال اصلی این است که این نسل موسیقی پاپ با از دست دادن تنها برگ برنده ی خود یعنی “احساس” چطور و چگونه می خواهد از زوال خود جلوگیری کند؟