امین جهانگیری

۰۱بهمن
گفتگو با گروه ژاو: خواننده یک مجری است و نمی‌تواند مغز متفکر یک جریان باشد

گفتگو با گروه ژاو: خواننده یک مجری است و نمی‌تواند مغز متفکر یک جریان باشد

سیاوش کامکار، امیر ناصر رنجبر و امین جهانگیری می‌گویند شرایط موسیقی امروز به گونه‌ای است که گروه ژاو نمی‌تواند برابر با مانیفست خود انتظار مادی داشته باشد.