امیر نوری

۰۶مرداد

واکنشِ مجید صالحی به متلک‌های اکبر عبدی به محمدرضا شریفی‌نیا

واکنشِ مجید صالحی به متلک‌های اکبر عبدی به محمدرضا شریفی‌نیا

۲۹اسفند

ببینید | وحشت و فرار هنرپیشه سرشناس از یک بیمار !

ببینید | وحشت و فرار هنرپیشه سرشناس از یک بیمار !