امیر نادری

09بهمن

خاطره خیابانخوابی دو بزرگ تکرار ناشدنی سینمای ایران | ببینید

خاطره خیابانخوابی دو بزرگ تکرار ناشدنی سینمای ایران | ببینید

14مهر
لوریس چکناواریان نشان عالی «هنر برای صلح» را گرفت

لوریس چکناواریان نشان عالی «هنر برای صلح» را گرفت

مراسم پایانی هفتمین جشنواره «هنر برای صلح» و اهدای نشان عالی «هنر برای صلح» عصر پنجشنبه ۱۱ مهرماه با اهدای سه نشان عالی صلح به هنرمندان در گالری باروک برگزار شد.