امید خاکباز

17آذر
اثری از چهره استاد  شجریان با تلفیق دو شیوه پیکسل آرت و نقاشیخط

اثری از چهره استاد شجریان با تلفیق دو شیوه پیکسل آرت و نقاشیخط

نمایشگاه «هم قلم با نوای استاد» که به بهانه تجلیل از مقام استاد محمدرضا شجریان برگزار می شود، افتتاح شد.