امید امیدی

15اسفند
درخواست حمایت و توجه به وضعیت درمانی موسیقی دان شیرازی
در قالب نامه ای از سوی چند هنرمند شیرازی به وزیر ارشاد

درخواست حمایت و توجه به وضعیت درمانی موسیقی دان شیرازی

امید امیدی موسیقدان شیرازی، از شهریورماه سال جاری دچار بیماری سرطان شده است و حالا هنرمندان شیراز از مسئولان ارشد خواستار رسیدگی به وضعیت درمانی او هستند.