امام جمعه مشهد

11تیر
«نوازندگی زنان بی‌حجاب مقابل چشم جوانان و در کنار حرم امام رضا (ع) منکرترین منکرات است»

«نوازندگی زنان بی‌حجاب مقابل چشم جوانان و در کنار حرم امام رضا (ع) منکرترین منکرات است»

hot-topic-logoامام‌ جمعه مشهد بار دیگر با «مطرب» خواندن اهالی موسیقی از حمایت دولت از برگزاری کنسرت‌های موسیقی ابراز تاسف کرد.
+ما با حرام خدا و براندازی حدود و ارزش‌های الهی مشکل داریم