الیور کلر

21آبان
کنسرت گروه شیلر و اجرایی مطابق استانداردهای جهانی در پایتخت ایران

کنسرت گروه شیلر و اجرایی مطابق استانداردهای جهانی در پایتخت ایران

کنسرت گروه موسیقی شیلر، روزهای ۱۶، ۱۷ و ۲۰ آبان ماه سال جاری درحالی در تالار وزارت کشور برگزار شد که این گروه بین‌المللی میزبان حدود نه هزار مخاطب ایرانی بود.