الهامات بهاری

13اردیبهشت
«الهامات بهاری»؛ اولین اجرای ارکستر سمفونیک ایندیاناپلیس بعد از کرونا

«الهامات بهاری»؛ اولین اجرای ارکستر سمفونیک ایندیاناپلیس بعد از کرونا

ارکستر سمفونیک ایندیاناپلیس در آمریکا، پس از یک سال و اندی دوری از صحنه به دلیل شیوع کرونا، به‌زودی با اجرای زنده کنسرت «الهامات بهاری» به صحنه برمی‌گردد.