افشار

۱۹خرداد
با نوازندگی رضا مهدوی، مهسا عظیمی و آرش فرهنگ‌فر

با نوازندگی رضا مهدوی، مهسا عظیمی و آرش فرهنگ‌فر

آلبوم موسیقی «افشار» در مایه افشاری از متعلقات دستگاه شور با ترکیب سازهای تار و بمتار، سنتور و تنبک به بازار آمد.