اعلام نتایج مرحله دوم پروژه آهنگسازان جوان

10آبان
اعلام نام برگزیدگان مرحله‌ دوم فراخوان آهنگسازی نشر موسیقی پتریکور
پروژه‌‌ی آهنگسازان جوان

اعلام نام برگزیدگان مرحله‌ دوم فراخوان آهنگسازی نشر موسیقی پتریکور

از مجموع ۸۶ اثر دریافت شده برای فراخوان آهنگسازان جوان، ۷۸ اثر واجد شرایط داوری تشخیص داده شدند و ۱۲ اثر به مرحله‌ی دوم راه یافتند.