اعتراض به خانه موسیقی

06تیر
بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی موسیقی در واکنش به وضعیت صنفی خود، نامه انتقاد به خانه موسیقی را امضا کردند

بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی موسیقی در واکنش به وضعیت صنفی خود، نامه انتقاد به خانه موسیقی را امضا کردند

در چند هفته اخیر در کنار بحران لغو کنسرت‌ها، برگزاری دو جلسه اول سلسله نشست‌های «گفتمان ضرب اصول» به موضوع نقد عملکرد ۱۵ ساله خانه موسیقی اختصاص یافت. لغو اولین جلسه از این گفتمان باعث شد تا بحث نقد این نهاد صنفی پس از مدت‌ها به طور جدی در رسانه‌ها مطرح شود. پس از پیگیری […]